Obecné podmínky soutěží na www.lenavalenova.cz

Princip soutěží

Zodpovědět soutěžní otázku, nebo splnit zadaný úkol (např. zveřejnění fotografie knihy na profilu atd.)

Podmínky soutěže

Každá soutěž má jasně stanovenou dobu trvání.

Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba s korespondenční adresou v ČR (bohužel do zahraničí výherní knihy nezasíláme) a dodrží pravidla soutěže. Účastnit se může každý pouze jednou (pokud tomu není uvedeno jinak). Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeni.

Pro účast v soutěži je nutné splnit všechny zadané požadavky. Odpovědi na soutěžní otázky musí být zaslány na  info@lenavalenova.cz (pokud tomu není uvedeno jinak). Jméno a příjmení bude v případě výhry uveřejněno.

Losování probíhá ze všech přihlášených a to tak, že budou všichni účastnící napsáni na papírky a vylosujeme výherce.

Vylosovaný výherce získá knihu románu Moře nálezů a ztrát dle vlastního výběru (pokud není uvedeno jinak).

Jméno výherce bude oznámeno do 7 dnů od ukončení soutěže emailem / zprávou.

Výherní ceny - tištěné knihy budou výherci zaslány do 5 dnů od vyhlášení výsledků na emailem potvrzenou korespondenční adresu.

 

Dodatek

Tím, že se zúčastníte soutěže, souhlasíte s pravidly této soutěže a se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Obecná pravidla soutěží

Všechny soutěže probíhající na www.lenavalenova.cz podléhají níže uvedeným obecným pravidlům soutěží (není-li v podrobných pravidlech dané soutěže uvedeno jinak):

- Pořadatel soutěže projekt www.lenavalenova.cz (dále jen „Pořadatel“) si vyhrazuje právo soutěž kdykoli v jejím průběhu přerušit nebo ukončit bez udání důvodu.

- Výhry v soutěžích nejsou vymahatelné soudní cestou a nevzniká na ně žádný právní nárok.

- Pořadatel soutěže neručí za poškození cen při přepravě či za nedodání cen.

- O výhře bude výherce vyrozuměn emailem z emailové adresy info@lenavalenova.cz.

- Výherce je povinen svoji celou korespondenční adresu oznámit pořadateli soutěže nejpozději do 10 dnů od vyhodnocení soutěže.

- Výhra v podobě tištěné knihy je zaslána Českou poštou vždy jako obyčejná zásilka na adresu,  kterou výherce potvrdí emailem.

- V případě, že se cena vrátí zpět na adresu pořadatele jako nedoručená, lze ji opětovně zaslat na náklady výherce.

- Výhra v podobě e-knihy je zaslána na e-mail výherce.