Celý příběh

online a na pokračování

ve StoryMe

(*aplikaci StoryMe stáhnete zdarma v Google Play a App Store)

Ukázka na Wattpad.

Co kdyby...

na Pražském hradě nesídlil prezident, ale královská rodina?

Král je mrtev, ať žije král! Albert byl smířený s rolí druhorozeného. Po tragické smrti bratra a jeho rodiny se však musí vrátit na Pražský hrad, aby zde převzal dědičný úřad. Na přípravě korunovačního dne se podílí také jeho středoškolská láska Konstance a náhlým návratem do rodného města se tak otevírají staré rány.
Leontýna - Albertova sedmnáctiletá sestra - se jen těžko vyrovnává se ztrátou nejbližších a jediný, kdo ji dokáže vykouzlit úsměv na tváři, je Jonáš. Může ale královská dcera důvěřovat někomu, koho sotva zná?
Také zdánlivě bezstarostný život čerstvě plnoletého Felixe je narušen novými opatřeními, která plynou z jeho současného postavení v rámci rodinné hierarchie. Je mu přidělen osobní strážce, který je mu nejen blízký věkem, ale princ k němu už od prvního dne pociťuje zvláštní (a zcela nežádoucí) náklonnost.
Co je pro jednoho přítěží, je pro druhého životní příležitostí. Jak se s nenadálou situací vypořádají obyvatelé Pražského hradu?

KRÁL, který nikdy neměl usednout na trůn.

PRINCEZNA, která se nikdy neměla stát královnou.

PRINC, který měl navždy zůstat princem.